Week 1

LuLu 1 (home) vs. Running Deer 1


Match 1: Matt Teesdale (LuLu) vs. Jack Deangelo (Running Deer)


Match 2: Jim Sullivan, Jr. (LuLu) vs. Steve Oh (Running Deer)


Match 3: Jon Rusk (LuLu) vs. Thomas Alestock (Running Deer)


Match 4: Ben Feld (LuLu) vs. Dan Ayars (Running Deer)


Match 5: Matt Crescenzo (LuLu) vs. Jeff Harris (Running Deer)


Match 6: P.J. Acierno (LuLu) vs. Gil Moniz, Jr. (Running Deer)